bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków

Telefon: 067 352 81 70
Fax: 067 352 81 71
E-mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl
www.szpital.czarnkow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /zzozczarnkow1/SkrytkaESP

NIP 7631748697
REGON 000308525
KRS 0000013947

Nr konta bankowego: 70 1240 3709 1111 0000 4204 1175
Bank PEKAO S.A., GRUPA PEKAO S.A Czarnków


DYREKTOR ZZOZ w Czarnkowie
Bożena Sadowska - 67 352 81 75
email: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
lek. med. Przemysław Olejnik - 67 352 81 95


IZBA PRZYJĘĆ
LEKARZ IZBY PRZYJĘĆ: 67 352 80 97
IZBA PRZYJĘĆ TEL/FAX: 67 352 80 98

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
LEKARZ ANESTEZJOLOG: 67 352 81 00
PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE: 67 352 80 96

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
ORDYNATOR: 67 352 81 10
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 95
SEKRETARIAT: 67 352 81 07
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: 67 352 81 04
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 67 352 81 06
PACJENCI: automat 67 801 42 25

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY
ORDYNATOR: 67 352 81 15
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 12
SEKRETARIAT: 67 352 81 13
DYŻURKA POŁOŻNYCH: 67 352 81 14
PACJENCI - automat: 67 801 42 49
PACJENCI - automat: 67 801 42 18

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
ORDYNATOR: 67 352 81 22
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 67 352 81 17

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
ORDYNATOR: 67 352 81 20
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 18
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – oddział żeński: 67 352 81 19
PACJENCI- automat – oddział żeński: 67 801 42 49
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – oddział męski: 67 352 81 21
PACJENCI- automat – oddział męski: 67 801 42 51

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: 67 352 81 22
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 22
SEKRETARIAT: 67 352 81 24
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 67 352 81 24

BLOK OPERACYJNY
SALA PRZEDOPERACYJNA: 67 352 81 08

ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
TELEFON: 67 352 80 95

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ CZARNKÓW
TEL. 67 352 81 09

PORADNIA:
- KARDIOLOGICZNA CZARNKÓW
- UROLOGICZNA CZARNKÓW
- CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ CZARNKÓW

TEL. 67 352 81 42

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA CZARNKÓW
TEL. 67 352 81 45

PORADNIA:
- DERMATOLOGICZNA CZARNKÓW
- CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY CZARNKÓW
- OTOLARYNGOLOGICZNA CZARNKÓW

TEL. 67 352 81 43

PORADNIA:
- CHIRURGII OGÓLNEJ WRONKI
- CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WRONKI
- GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA WRONKI

TEL. 67 254 18 22, 67 254 09 12

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA DRAWSKO
TEL. 67 256 90 25


DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY (STATYSTYKA)
p. o. KIEROWNIKA: Małgorzata Baszczak - tel: 67 352 81 25

REJESTR USŁUG MEDYCZNYCH (RUM)
Grażyna Gieremek - tel/fax: 67 352 81 29
Elżbieta Pawłowska

KIEROWNIK DS. LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Barbara Wicher - tel: 67 352 81 72

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY
p. o. GŁÓWNA KSIĘGOWA: Arlena Rybarczyk - tel: 67 352 81 73
KASA: Anna Białoskórska-Paliwoda - tel: 67 352 81 79
KSIĘGOWOŚĆ: Karolina Jessa - tel: 67 352 81 74

DZIAŁ ZATRUDNIENIA I PŁAC
KIEROWNIK: Anna Wawrzyniak - tel: 67 352 81 76
Agnieszka Pryszczewska
PŁACE: Jolanta Kulik - tel: 67 352 81 78

DZIAŁ LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jolanta Janus - tel: 67 352 81 77

APTEKA SZPITALNA
KIEROWNIK: Leszek Wiza
Technicy farmacii: Anna Nowicka-Wiza
tel: 67 352 81 31

STANOWISKO DS. BHP I P. POŻ.
Izabela Matwiejczuk - tel: 67 352 81 27

NACZELNA PIELĘGNIARKA
Alina Zych - tel: 67 352 81 30

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA
Emilia Jagła - tel: 67 352 81 32

INFORMATYK
Arkadiusz Kościelski - tel: 67 352 81 80

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Maciej Wawrzyniak - tel: 067 352 81 83

AktualnościOpublikował: Arkadiusz Kościelski
Publikacja dnia: 17.12.2019
Podpisał: Arkadiusz Kościelski
Dokument z dnia: 25.01.2017
Dokument oglądany razy: 33 756